Jak zostać członkiem poradni?

Członkiem SPSP Bona-Fides – mogą być wyłącznie studenci PRAWA i ADMINISTRACJI, którzy ukończyli przedmiot PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE.

Członkiem Poradni może zostać student albo studentka prawa bądź administracji, którzy ukończyli przedmiot prawo rodzinne i opiekuńcze z oceną co najmniej 4,5.

Nawiązujemy również współpracę ze studentami PSYCHOLOGII.

Status obserwatora – w drodze wyjątku, jeśli chcesz należeć do naszego koła, a jesteś dopiero w trakcie nauki przedmiotu, którego podstawą jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy możesz zostać obserwatorem. Obserwatorzy nie mogą samodzielnie udzielać porad prawnych klientom. W pozostałym zakresie ich działalność w kole nie jest ograniczona. Mogą pomagać w rozwiązywaniu poszczególnych spraw, uczestniczyć w szkoleniach, brać udział w wyjazdach i konferencjach. (uwaga liczba obserwatorów jest ograniczona)

Członek wspierający – jeśli jesteś absolwentem wydziału Prawa i Administracji i chcesz zostać jednym z nas, możesz zgłosić się jako członek wspierający, do którego będziemy mailowo/telefonicznie lub osobiście zgłaszać się celem uzyskanie pomocy w konkretnej sprawie.