Komu pomagamy?

Oferta pomocy prawnej skierowana jest przede wszystkim do:

  • rodzin ubogich, których nie stać na płatną pomoc prawną,
  • rodzin dysfunkcyjnych,
  • samotnych rodziców,
  • osób sprawujących prawną lub faktyczną opiekę nad dzieckiem,
  • każdego, kto zwróci się do nas w sprawie dotyczącej ochrony dobra dziecka.