O poradni

Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „BONA FIDES” została utworzona 7 marca 2001 roku. Jest to koło naukowe, które działa w strukturach Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (Opolski Oddział Regionalny).

Działalność Poradni polega na udzielaniu przez studentów prawa i administracji bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz socjalnego i skierowana jest w głównej mierze do osób niezamożnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie posiadających wystarczających środków finansowych, by móc skorzystać z profesjonalnych usług prawniczych.

Członkami Poradni są studenci, którzy ukończyli przedmiot prawo rodzinne i opiekuńcze z oceną co najmniej dobrą. Studenci należący do Poradni pełnią dyżury w każdy wtorek roku akademickiego (tj. od października do czerwca włącznie) w godz. 17.30-19.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, podczas których spotykają się z osobami szukającymi pomocy prawnej. Opinie oraz pisma procesowe sporządzane przez studentów, w oparciu o przepisy prawa i orzecznictwo, weryfikowane są przez opiekunów koła- pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego tj. dr Magdalenę Gołowkin-Hudała oraz dr Aleksandrę Wilk, a także mgr Justynę Kobiałkę – aplikantkę adwokacką.