OPIEKUNOWIE PORADNI

Dr Magdalena Gołowkin- Hudała– od 2001 roku opiekun Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej „Bona fides”

Dr M. Gołowkin- Hudała pełni funkcje adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzi zajęcia z m. in. prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz  praw człowieka.

Ponadto od 2004 r. dr Gołownik- Hudała piastuje stanowisko kierownika Kliniki Prawa działającej przy Uniwersytecie Opolskim, gdzie przez studentów prawa udzielana jest bezpłatna  pomoc prawna.

W latach 2003- 2007 dr Gołowkin- Hudała była Prezesem Regionalnego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu, gdzie obecnie działa jako członek zarządu Opolskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Dodatkowo dr Gołowkin- Hudała działa jako konsultant prawny z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Dr Aleksandra Wilk- opiekun naukowy Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej „Bona fides”

Dr A. Wilk pełni funkcje adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzi zajęcia z m. in. prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz  praw człowieka. Dr. Wilk jest konsultantem prawnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

Dr Wilk jest współautorką komentarza do Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydanego w 2016 r.

Mgr Justyna Kobiołka- opiekun naukowy Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej „Bona fides”

Mgr Kobiołka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie mgr Kobiołka jest aplikantką adwokacką.