Zakres porad prawnych

STUDENCKA PORADNIA SPOŁECZNO-PRAWNA BONA FIDES UDZIELA PORAD PRAWNYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH:

1. MAŁŻEŃSTWA
(rozwód, separacja, podział majątku, rozdzielność majątkowa itp.)

2.DZIECI

(ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, procedura adopcyjna, ustalanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, itp.)

3.OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO
(ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów, pomoc w procedurze egzekwowania alimentów od osób przebywających w innym kraju, itp.)

4. PRZEMOCY DOMOWEJ

5. SPRAW SOCJALNYCH

oraz innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.