Zarząd

Katarzyna Jop- przewodnicząca
Małgorzata Białek- zastępca przewodniczącej